SAKE JAPONAIS 15.9°

SAKE JAPONAIS 15.9° "KAMOIZUMI RYOKUSEN HONJIKOMI" 500ML

Ref : AL-02-11